Анализ на личност + Stories

Вариант 1. “Анализ на личност + Месечен план за съдържание на Instagram Stories”

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите
 • Месечен план за Instagram Stories – 20 дни x 15 идеи за stories/ден
 • Обратна връзка 5 дни/седмица
 • + БОНУС: -50% на Одит на Instagram профил – Разбор + Консултация + План за действие”

Анализ:  750лв/еднократно
Stories план: 500лв/месец

Вариант 2. “Анализ на личност + Менторство за съдържание на Instagram Stories”

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите
 • Менторство за съдържание на Stories – насоки, съвети, идеи
 • Обратна връзка 5 дни/седмица

Анализ: 750лв/еднократно
Stories менторство: 250лв/месец


Самостоятелни услуги:

Анализ на личност:

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите

Стойност: 800лв


“Одит на Instagram профил – Разбор + Консултация + План на действие”:

 • Разбор на визията на профила – име/снимка/информация/дизайн постове
 • 3 варианта за профилно инфо, което да привлича нови последователи и да продава
 • Highlights – разбор/изграждане
 • Stories – разбор и консултация
 • План за корекции
 • Обратна връзка – 30 дни по-късно

Стойност: 700лв


Заснемане на съдържание за stories 

 • 1ч/месец 
 • обработка на кадри/видеа

Стойност: 200лв