Вариант 1. “Анализ на личност + Месечен план за съдържание на Instagram Stories”

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите
 • Месечен план за Instagram Stories – 20 дни x 15 идеи за stories/ден
 • Обратна връзка 5 дни/седмица
 • + БОНУС: -50% на “Консултация за изграждане на Личен Бранд”
 • + БОНУС: -50% на Одит на Instagram профил – Разбор + Консултация + План за действие”

Стойност: 750 + 500/месец

Вариант 2. “Анализ на личност + Менторство за съдържание на Instagram Stories”

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите
 • Менторство за съдържание на Stories
 • Обратна връзка 5 дни/седмица
 • + БОНУС: -50% на “Консултация за изграждане на Личен Бранд”

Стойност: 750 + 250/месец

Вариант 3. “Анализ на личност + Месечен план + Заснемане и подготовка на Instagram Stories – ОТ-ДО”

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите
 • Месечен план за Instagram Stories – 20 дни x 15 идеи за stories/ден
 • Подготовка на Stories – 300бр/месец
 • Обратна връзка 5 дни/седмица
 • + БОНУС: Безплатно заснемане на съдържание за stories – 1ч/месец + обработка на кадри/видеа
 • + БОНУС: -50% на Одит на Instagram профил – Разбор + Консултация + План за действие”
 • + БОНУС: -50% на “Консултация за изграждане на Личен Бранд”

Стойност: 750 + 990/месец


Самостоятелни услуги:

Анализ на личност:

 • Анализ на личност
 • Банка с идеи за съдържание
 • Анализ на ЦА и продукт
 • Стратегия за увеличаване на продажбите

Стойност: 800


“Одит на Instagram профил – Разбор + Консултация + План на действие”:

 • Разбор на визията на профила – име/снимка/информация/дизайн постове
 • 3 варианта за профилно инфо, което да привлича нови последователи и да продава
 • Highlights – разбор/изграждане
 • Stories – разбор и консултация
 • План за корекции
 • Обратна връзка – 30 дни по-късно

Стойност: 700


“Консултация за изграждане на Личен Бранд”

 • Основни компоненти за изграждане на личен бранд
 • Представяне “кой съм аз” в 3 изречения, които продават
 • Обратна връзка – 30 дни по-късно

Стойност: 300


Заснемане на съдържание за stories 

 • 1ч/месец 
 • обработка на кадри/видеа

Стойност: 200