fbpx

ЕГО – Интро

Достъпит изтича на:

Видеото на тема “Его – какво представлява и как да го разпознаваме” цели да разясни понятието “его” от една нестандартна гледна точка. Его е част от психическия апарат по теорията на Зигмунд Фройд и представлява съзнателната и рационалната част на личността, която се грижи за удовлетворяването на желанията и потребностите на индивида в рамките на социалните норми и реалността. Тук ще видите друга перспектива на създаването на Его и на влиянието му в живота ни.

Искате ли да научите как да разпознавате сигналите, които този скрит играч ви изпраща? То ви води и манипулира всеки ден, без да осъзнавате. Гледайте това видео и ще разберете как да сте по-свободни от контрола му и как да постигнете по-добро самоосъзнаване и личностен растеж.

Вие сте създадени за по-стойностен живот, отколкото може да ви предложи ограничението на ЕГОто. Вашата същност е отвъд него. Това видео ще ви покаже как да освободите своя потенциал и да живеете с по-голяма страст и вдъхновение. Гледайте го сега и намерете ключа към истинското си аз, което може да ви доведе до по-щастлив и успешен живот.

Започни да пишеш за да видиш продукти, които търсиш.
Магазин
0 items Количка
Моят акаунт